Altaneftersyn

TILSTANDSVURDERINGER OG SKADESANALYSE AF BETONKONSTRUKTIONER

Betonkonstruktioner som står i et miljø, hvor de eksponeres for fugt, har på trods af en god holdbarhed, en begrænset levetid, som typisk vil være mellem 50 og 100 år. Det er dog muligt at undersøge og fastlægge konstruktionernes tilstand og restlevetid, inden denne er opbrugt. Gøres dette, får bygværkets ejer muligheden for at iværksætte de nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger i tide, og dermed forlænge konstruktionernes levetid. Dansk Betonundersøgelse udfører tekniske undersøgelser med vurdering af tilstand og restlevetid, af alle former for betonkonstruktioner. Eksempler på sådanne kan være altaner, P-anlæg, facader, svømmehaller og broer. Selvom Dansk Betonundersøgelse har base ved København, udføres undersøgelserne i hele Danmark.

Christian 

Indehaver

"Efter godt 11 år i betonbranchen, herunder ca. 9 år i betoncentret på Teknologisk Institut, startede jeg i 2021 virksomheden Dansk Betonundersøgelse. Tekniske undersøgelser af betonkonstruktioner er en niche-forretning, som i mange år har været præget af få store aktører på markedet. Formålet med Dansk Betonundersøgelse er at tilbyde tekniske betonundersøgelser af høj kvalitet, til fair priser. For at kunne tilbyde det, har jeg skåret forretningen helt ind til benet, og fokus er derfor udelukkende på nogle få ydelsesområder. Nedenfor kan du læse mere om de ydelser, som jeg i Dansk Betonundersøgelse tilbyder. Står du med en konkret opgave, eller er du i tvivl om, hvorvidt jeg kan løse en opgave for dig, så tøv ikke med at tage kontakt, jeg regner meget gerne et uforligtende tilbud på netop din opgave." 

YDELSER

Altaneftersyn

ALTANEFTERSYN


To alvorlige altankollaps med ældre betonaltaner i hhv. 2016 og 2020 har medført et øget fokus på altaners sikkerhed, og efterspørgslen på kvalificerede eftersyn af altaner er steget i takt hermed. Dansk Betonundersøgelse udfører kvalificerede altaneftersyn af alle slags altaner.

TILSTANDSUNDERSØGELSER


Når man står foran en betonrenovering, er kendskab til en betonkonstruktions tilstand og restlevetid, en forudsætning for at kunne fastlægge den helt optimale renoveringsstrategi. Dansk Betonundersøgelse udfører tilstandsundersøgelser af betonkonstruktioner fra A-Z. 

Tilstandsundersøgelse beton
Georadar beton

SCANNING MED GEORADAR


Scanning af betonkonstruktioner med georadar har mange anvendelsesmuligheder, heriblandt kortlægning af armeringsforhold og bestemmelse af lagtykkelser.

TEKNISK PRØVEUDTAGNING


Teknisk prøveudtagning er et ydelsesområde, som primært henvender sig til erhvervskunder, der har brug for hjælp til udtagning af prøver til analyser.

Tilstandsundersøgelse beton