Brandpåvirket beton

Undersøgelse af tilstand og skadesomfang

Undersøgelse af brandpåvirkede betonkonstruktioner udføres med henblik på at vurdere konstruktionens tilstand efter brandpåvirkningen. Opgaven vil typisk være at vurdere, i hvilken grad og omfang, beton og armering har taget skade af de høje temperaturpåvirkninger under branden, samt hvorvidt konstruktionen kan bevares og repareres, eller om den skal udskiftes.

Undersøgelsesforløb

Undersøgelserne vil typisk bestå af en kombination af visuel besigtigelse og skadesregistrering samt analyse af prøver udtaget fra betonen. Undersøgelsesforløbet planlægges i tæt samarbejde med kunden, så dennes specifikke behov tilgodeses: I nogle tilfælde vil en visuel besigtigelse kunne stå alene, men oftest vil det være nødvendigt at udføre en petrografisk analyse af en prøve udtaget fra konstruktionen, hvorved temperaturprofilet i betonen kan vurderes.

Dette bruges blandt andet til at vurdere, hvorvidt den indstøbte armering har mistet styrke, og dermed hvordan konstruktionen efterfølgende skal håndteres.

Tidligt ind, bedst ud

En lang række vigtige temperaturindikatorer, der er afgørende for hvor der udtages betonprøver, fastslås på baggrund af besigtigelsen.

Ved undersøgelse af brandpåvirket beton er det derfor afgørende at undersøgelserne påbegyndes, inden brandtomten ryddes og betonoverfladerne rengøres. Det bedste resultat opnås når vi inddrages tidligt.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag