Kortlægning af konstruktionsforhold

Bestemmelse af armeringsføring og betontrykstyrke

Ved renovering og ombygning af betonkonstruktioner, som kategoriseres i konstruktionsklasse 2-4, er der i dag krav om, at konstruktionsforholdene skal eftervises af en certificeret statiker, før konstruktionerne kan tages i anvendelse. Ved ældre byggerier foreligger dog ikke altid den nødvendige dokumentation i form af tegningsmateriale etc., som statikeren skal bruge, til at udføre sin eftervisning.

I sådanne tilfælde vil en kortlægning af konstruktionsforholdene være nødvendig at udføre, før statikeren kan foretage sine beregninger, og ikke mindst dokumentere disse.

Derfor tilbyder Dansk Betonundersøgelse ydelsesområdet “Kortlægning af konstruktionsforhold”, som er en undersøgelse, hvor armeringsforhold og karakteristiske betontrykstyrker bestemmes for ældre betonkonstruktioner, hvor informationer om de eksisterende konstruktionsforhold er enten ukendte eller utilstrækkelige.

Eksempel

En opgave kan eksempelvis bestå i at skulle kortlægge armeringsføring og betontrykstyrker i insitu-støbte søjler, bjælker og dæk. Her vil første step være, at få kortlagt og afgrænset opgaven, ved at opdele emnerne i kontrolafsnit, hvilket typisk gøres på baggrund af konstruktionernes udvendige dimensioner, spænd, lastopland etc.

Herefter udvælges et passende antal emner i hvert kontrolafsnit, hvorpå der udføres en række fysiske undersøgelser, såsom:

  • Scanning med georadar til bestemmelse af armeringens placering og dæklag.
  • Udtagning af borekerner til trykstyrkebestemmelse.
  • Enkelte ophugninger til bestemmelse af armeringens type og dimension, hvilket ikke kan bestemmes ved scanning

Resultaterne fra undersøgelserne sammenfattes for hver konstruktionsdel i en skriftlig rapport, som den certificerede statiker dels kan anvende til at udføre sin statiske eftervisning med, og dels til at vedlægge som dokumentation for sine beregninger.

Er du interesseret i at vide mere om ydelsesområdet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag