REFERENCER

Et udplug af projekter som Dansk Betonundersøgelse har været involveret i. 

Tilstand spildevandstank

BIOFOS Spildevandstank


Som led i udarbejdelsen af en struktureret drift- og vedligeholdelsesplan, har Dansk Betonundersøgelse udført en tilstandsundersøgelse for BIOFOS af en af deres spildevandstanke på Avedøre Holme Rensningsanlæg. Undersøgelsen kunne udover at belyse tankens aktuelle tilstand, også belyse betonens restlevetid, og i forlængelse heraf kunne der udarbejdes et forslag til levetidsforlængende vedligeholdelses foranstaltninger. 

Altaneftersyn

Hjørnegården, Roskilde


I forbindelse med en renovering af ejendommen Hjørnegården i Roskilde, udfører Dansk Betonundersøgelse en tilstandsundersøgelse af ejendommens betonaltaner med vurdering af restlevetid.

Nedgravet olietank

Billeshavevej, Middelfart


På Billeshavevej i Middelfart har Dansk Betonundersøgelse udført tilstrandsvurdering og restlevetidsbestemmelse på nedgravede olietanke.

Scanning med georadar

Islevtoften, Rødovre

I forbindelse med en gennemgribende renovering af det almene boligbyggeri, Islevtoften, i Rødovre, har Dansk Betoundersøgelse vha. scanning med georadar, kortlagt og opmærket placeringen af skjulte, bærende bjælker i etagedæk. 

Betonundersøgelse

Postgrunden, København


På Postgrunden i København har Dansk Betonundersøgelse udført kontrol af vægfugers udstøbningsgrad.

Tilstandsundersøgelse beton

Pakhus 48, Nordhavn


For By- og Havn har Dansk Betonunderøgelse udført en tilstandsundersøgelse med vurdering af restlevetid og udarbejdelse af udbedringsforslag for læsseramper på Pakhus 48 i Københavns Nordhavn

Kortlægning af konstruktionsforhold

Spritfabrikkerne, Aalborg


I forbindelse med en ombygning på de gamle Spritfabrikker i Aalborg, har Dansk Betoundersøgelse kortlagt armeringsføring og betontrykstyrker i tagspær på to ældre bygninger, hvor det eksisterende tegningsmateriale var ufuldkomment. 

Dæklagsmålinger beton

Arenakvarterets Skole, Ørestad


På Arenakvarterets Skole i Ørestad, har Dansk Betonundersøgelse udført dæklagsmålinger på svømmebassiner som led i entreprenørens kvalitetssikring af bygværket. 

Tilstandsundersøgelse beton

De hængende haver, Carslberg


På det ikoniske bygningsværk, De Hængende Haver i Carlsbergbyen, har Dansk Betonundersøgelse udført tilstandsundersøgelse af beton og armering i de teglbeklædte vægvinger. 

Tilstand altaner

Egeparken, Gladsaxe


I bebyggelsen Egeparken I og II i Gladsaxe, har Dansk Betonundersøgelse i forbindelse med en foresåtende renovering, udført analyse af betonaltaners kvalitet og restlevetid.