Referencer

Se vores seneste referencer

AB Knudepunktet

For andelsboligforeningen AB Knudepunktet, har Dansk Betonundersøgelse udført tilstandsundersøgelse af ejendommens gamle betonaltaner, som bæres af indstøbte udliggerjern.

Vallensbæk Svømmehal

I Vallensbæk svømmehal har Dansk Betonundersøgelse kortlagt dæklag i bassinbunde, bassinvægge, promenadedæk og plinte. Målinger er udført med både covermeter og georadar.

BIOFOS Spildevandstank

Som led i udarbejdelsen af en struktureret drift- og vedligeholdelsesplan, har Dansk Betonundersøgelse udført en tilstandsundersøgelse for BIOFOS af en af deres spildevandstanke på Avedøre Holme Rensningsanlæg. Undersøgelsen kunne udover at belyse tankens aktuelle tilstand, også belyse betonens restlevetid, og i forlængelse heraf kunne der udarbejdes et forslag til levetidsforlængende vedligeholdelses foranstaltninger.

Pakhus 48, Nordhavn

For By- og Havn har Dansk Betonunderøgelse udført en tilstandsundersøgelse med vurdering af restlevetid og udarbejdelse af udbedringsforslag for læsseramper på Pakhus 48 i Københavns Nordhavn

Hjørnegården, Roskilde

I forbindelse med en renovering af ejendommen Hjørnegården i Roskilde, udfører Dansk Betonundersøgelse en tilstandsundersøgelse af ejendommens betonaltaner med vurdering af restlevetid.

Spritfabrikkerne, Aalborg

I forbindelse med en ombygning på de gamle Spritfabrikker i Aalborg, har Dansk Betoundersøgelse kortlagt armeringsføring og betontrykstyrker i tagspær på to ældre bygninger, hvor det eksisterende tegningsmateriale var ufuldkomment.

Billeshavevej, Middelfart

På Billeshavevej i Middelfart har Dansk Betonundersøgelse udført tilstrandsvurdering og restlevetidsbestemmelse på nedgravede olietanke.

Arenakvarterets Skole, Ørestad

På Arenakvarterets Skole i Ørestad, har Dansk Betonundersøgelse udført dæklagsmålinger på svømmebassiner som led i entreprenørens kvalitetssikring af bygværket.

Islevtoften, Rødovre

I forbindelse med en gennemgribende renovering af det almene boligbyggeri, Islevtoften, i Rødovre, har Dansk Betoundersøgelse vha. scanning med georadar, kortlagt og opmærket placeringen af skjulte, bærende bjælker i etagedæk.

De hængende haver, Carlsberg

På det ikoniske bygningsværk, De Hængende Haver i Carlsbergbyen, har Dansk Betonundersøgelse udført tilstandsundersøgelse af beton og armering i de teglbeklædte vægvinger.

Postgrunden, København

På Postgrunden i København har Dansk Betonundersøgelse udført kontrol af vægfugers udstøbningsgrad.

Egeparken, Gladsaxe

I bebyggelsen Egeparken I og II i Gladsaxe, har Dansk Betonundersøgelse i forbindelse med en foresåtende renovering, udført analyse af betonaltaners kvalitet og restlevetid.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag