sMASH – Impuls Respons

Ikke-destruktiv undersøgelse til lokalisering af skjulte defekter

Impuls Respons er en ikke-destruktiv undersøgelsesmetode, som er særligt effektiv til at undersøge pladekonstruktioner som f.eks. vægge, dæk og facader for skjulte defekter, herunder delaminerede områder, tilstedeværelsen af hulrum/stenreder, vedhæftning mellem lag, m.m.

Undersøgelserne udføres ved, at konstruktionen påføres en impuls med en hammer, hvorved en trykbølge genereres i konstruktionen. I hammeren er en indbygget trykcelle, der måler slagets kraft. En geofon placeret i nærheden af anslagspunktet med hammeren opfanger vibrationerne i betonkonstruktionen og omdanner påvirkningen til dynamisk mobilitet.

Impuls Respons-målinger giver desuden mulighed for at vurdere på flere forskellige dataparametre, afhængig efter hvad der ønskes undersøgt (stenreder, delamineringer, vedhæftning mellem lag etc.).

Effektiv rapportering af data

Data for et givent måleområde sammenlignes relativt – hvorfor det er væsentligt at tage højde for ændringer i konstruktionens udform¬ning mht. understøtning, ændring i tykkelse, indspændingsforhold etc., da disse forhold også vil have en indflydelse på ændringerne i konstruktionens mobilitet. Tolkning af data kræver derfor en erfaren operatør med kendskab til konstruktioner og deres statiske virkemåde.

Resultaterne fra målingerne afleveres i en skriftlig rapport og angives i et konturplot, som tydeligt angiver forskellen mellem gode og dårlige områder. Målingerne vil typisk kræve, at der suppleres med udboring af enkelte borekerner til kalibrering af data og fastsættelse af skala for hhv. gode og dårlige områder.

Metoden er en hurtig og effektiv måde at afgrænse eventuelle gode fra dårlige områder, og kan foruden at give overblik over en given tilstand, også anvendes til efterfølgende at planlægge omfang og placering af eventuelle udbedrende tiltag.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag