Tilstandsundersøgelse

Få udført en tilstandsundersøgelse med vurdering af restlevetid og skadesårsager

En tilstandsundersøgelse med analyse af tilstand, skadesårsag og restlevetid er ofte en forudsætning for at kunne fastlægge den helt optimale renoveringsstrategi, når man står foran en betonrenovering.

En tilstandsundersøgelse vil udover at belyse konstruktionens tilstand, også kunne belyse restlevetid og holdbarhed samt eventuelle skadesårsager. Netop kendskab til skadesårsager, og ikke mindst risikoen for fremtidig udvikling af skader, er en væsentlig faktor, for at kunne fastlægge en reparationsmetode, som ikke blot udbedrer eksisterende skader, men som også sikrer, at fremtidig nedbrydning af konstruktionen stoppes.

Hvis en betonrenovering iværksættes uden at have udført en tilbundsgående tilstandsundersøgelse først, risikerer man dels at udføre reparationer, som ikke er holdbare, men også at støde på ubehagelige overraskelser midt i renoveringsprocessen, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser. Da omkostningerne til en tilstandsundersøgelse ofte kun udgør en lille del af den samlede renoveringssum, vil det, også ud fra et økonomisk perspektiv, altid give mening at få iværksat en tilstandsundersøgelse, inden renoveringsstrategien fastlægges, og renoveringen påbegyndes.

Specialist i tilstandsvurdering og skadesvurdering

Når du får udført en tilstandsundersøgelse hos Dansk Betonundersøgelse får du alt fra oplæg til undersøgelsesomfang, prøveudtagning og skadesregistrering samt analyse af prøver og afrapportering med i undersøgelsen.

Eksempler på opgavetyper inden for tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner

Nedenfor gennemgås en række af de mest almindelige opgavetyper inden for tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner.

Traditionel tilstandsundersøgelse af ældre betonkonstruktioner:

Den mest typiske form for tilstandsundersøgelse omhandler ældre betonkonstruktioner som eksempelvis P-anlæg, broer, facader, altaner, og svømmehaller. Denne type undersøgelse iværksættes typisk før en forestående renovering af betonkonstruktionen med henblik på at få fastlagt den optimale renoveringsstrategi, eller fordi der er opstået skader på konstruktionerne, hvis tilstand og restlevetid derfor ønskes belyst.

Brandpåvirkede betonkonstruktioner:

Denne type undersøgelser udføres på betonkonstruktioner, som har været udsat for brandpåvirkning med henblik på at vurdere, hvorvidt, og eventuelt i hvilken grad, beton og armering har taget skade af brandpåvirkningen. Undersøgelsen anvendes til at vurdere, om konstruktionen kan bevares, og i så fald hvordan en eventuel reparation skal gribes an. Undersøgelser af brandpåvirkede betonkonstruktioner, har hos Dansk Betonundersøgelse sit eget ydelsesområde.

Kvalitetssikring af nye bygværker

Ved opførelse af nye konstruktioner kan der være flere årsager til, at betonens tilstand og kvalitet ønskes eftervist, hvilket typisk vil foregå ved petrografisk analyse. Det kan både være tilfælde, hvor det på forhånd er bestemt, at betonens kvalitet skal eftervises, men også tilfælde, hvor der efter opførelsen af konstruktionen er opstået tvivl om den udførelsesmæssige kvalitet (komprimering, vedhæftning i støbeskel etc.), og derfor ønskes foretaget en vurdering heraf. Hos Dansk Betonundersøgelse udfører vi alt fra prøveudtagning til analyser og rapport i sådanne tilfælde.

Sikkerhedsvurdering:

I nogle tilfælde iværksættes en tilstandsundersøgelse alene med henblik på at vurdere en konstruktions sikkerhed. Sikkerhedsvurderingen vil normalt være en del af tilstandsvurderingen ved de to ovenstående eksempler, men der kan være tilfælde, hvor det alene er konstruktionens aktuelle sikkerhed, som ønskes vurderet.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag