Altaneftersyn

Få udført et kvalificeret eftersyn af dine altaner

I forlængelse af to altankollaps i hhv. 2016 (Falster) og 2020 (Kolding) er eftersyn af ældre betonaltaner for alvor kommet i fokus, hvilket blandt andet har affødt politiske overvejelser omkring at indføre en obligatorisk tilsynsordning for ældre betonaltaner, på linie med den man ser for ældre biler.


Foreløbig er det dog fortsat op til bygningsejeren at sikre, at ejendommens altaner er forsvarlige og sikre at færdes på.


Specialist i altaneftersyn

For at kunne udføre en fyldestgørende tilstandsvurdering af en betonaltan, er det væsentligt både at have kendskab til konstruktioners statiske virkemåde, samt ikke mindst betons materialeegenskaber og nedbrydningsmekanismer. Altaneftersyn af ældre betonaltaner bør derfor altid udføres af personer med en byggeteknisk baggrund, som har erfaring med tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner.  


Hos Dansk Betonundersøgelse er kontrol og eftersyn af betonaltaner en kerneydelse, og vi udfører eftersyn af alle typer af betonaltaner for både private og erhvervskunder.

Altaneftersyn
Altan med udliggerjern

Omfang og omkostninger

Omfanget af et altaneftersyn vil dels afhænge af, hvilken altantype der er tale om, og dels hvad du som kunde ønsker at få ud af eftersynet. Ønskes både en vurdering af altanens aktuelle tilstand og restlevetid, samt udarbejdelse af anbefaling til metode for udbedring og vedligehold, vil omfanget af eftersynet eksempelvis være mere omfattende, end hvis kun altanens aktuelle sikkerhed ønskes vurderet.


Det eksakte omfang og de dertilhørende omkostninger forbundet med et altaneftersyn, vil derfor variere fra sag til sag. Typisk vil priserne dog ligge på mellem 8.000-50.000 kr. ekskl. moms, afhængig af antallet af altaner, samt omfanget af undersøgelsen.


Er du interesseret i at få udført et grundigt og kvalificeret altaneftersyn, så kontakt Dansk Betonundersøgelse for et uforpligtende tilbud på netop din sag.

Jeg er din kontaktperson


Christian Bøgh Jøns Nielsen

Tlf. 5354 8010

E-mail: cb@betonundersogelse.dk

Skriv til mig