Tilstandsundersøgelser

Betonundersøgelse


Eksempler på opgavetyper inden for tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner

Nedenfor gennemgås en række af de mest gængse opgavetyper inden for tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner. Hvis ikke netop din opgave rammer inden for nogle af de opstillede eksempler, så tag gerne kontakt alligevel for en nærmere vurdering af, om Dansk Betonundersøgelse kan løse lige præcis din opgave.


  • Traditionel tilstandsundersøgelse af ældre betonkonstruktioner


Den mest typiske form for tilstandsundersøgelse omhandler ældre betonkonstruktioner som eksempelvis P-anlæg, broer, facader, altaner, og svømmehaller. Denne type undersøgelse iværksættes typisk før en forestående renovering af betonkonstruktionen med henblik på at få fastlagt den optimale renoveringsstrategi, eller fordi der er opstået skader på konstruktionerne, hvis tilstand og restlevetid derfor ønskes belyst.


  • Brandpåvirkede betonkonstruktioner


Denne type undersøgelser udføres på betonkonstruktioner, som har været udsat for brandpåvirkning med henblik på at vurdere, hvorvidt, og eventuelt i hvilken grad, beton og armering har taget skade af brandpåvirkningen. Undersøgelsen anvendes til at vurdere, om konstruktionen kan bevares, og i så fald hvordan en eventuel reparation skal gribes an.   


  • Sikkerhedsvurdering


I nogle tilfælde iværksættes en tilstandsundersøgelse alene med henblik på at vurdere en konstruktions sikkerhed. Sikkerhedsvurderingen vil normalt være en del af tilstandsvurderingen ved de to ovenstående eksempler, men der kan være tilfælde, hvor det alene er konstruktionens aktuelle sikkerhed, som ønskes vurderet.

Få udført en tilstandsundersøgelse med vurdering af restlevetid og skadesårsager


Makroanalyse beton

En tilstandsundersøgelse med analyse af tilstand, skadesårsag og restlevetid er en forudsætning for at kunne fastlægge den helt optimale renoveringsstrategi, når man står foran en betonrenovering.


En tilstandsundersøgelse vil udover at belyse konstruktionens tilstand, også kunne belyse restlevetid og holdbarhed samt eventuelle skadesårsager. Netop kendskab til skadesårsager er en væsentlig faktor for at kunne fastlægge en reparationsmetode, som ikke blot udbedrer eksisterende skader, men som også sikrer, at fremtidig nedbrydning af konstruktionen stoppes.


Hvis en betonrenovering iværksættes uden at have udført en tilbundsgående tilstandsundersøgelse først, risikerer man dels at udføre reparationer, som ikke er holdbare, men også at støde på ubehagelige overraskelser midt i renoveringsprocessen, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser. Da omkostningerne til en tilstandsundersøgelse ofte kun udgør en lille del af den samlede renoveringssum, vil det, også ud fra et økonomisk perspektiv, altid give mening at få iværksat en tilstandsundersøgelse, inden renoveringsstrategien fastlægges, og renoveringen påbegyndes.


Specialist i tilstandsvurdering og skadesvurdering

Når du får udført en tilstandsundersøgelse hos Dansk Betonundersøgelse får du alt fra oplæg til undersøgelsesomfang, prøveudtagning og besigtigelse samt analyse af prøver og afrapportering med i undersøgelsen.

Jeg er din kontaktperson

Christian Bøgh Jøns Nielsen

Tlf. 5354 8010

E-mail: cb@betonundersogelse.dk

Skriv til mig