Teknisk Prøveudtagning

Hjælp til udtagning af prøver til test og analyse

Teknisk prøveudtagning er et ydelsesområde, som primært henvender sig til erhvervskunder. 


Formålet med den tekniske prøveudtagning kan eksempelvis være at sikre, at prøver til test og analyse udtages i overensstemmelse med de krav og regler, som findes i de gældende prøvningsstandarder.


Teknisk prøveudtagning kan også være relevant at få udført i tilfælde, hvor kunden ønsker at få bestemt armeringsplacering, dæklag og/eller skadesregistrering i forbindelse med prøveudtagningen - men selv ønsker at udføre/facilitere de videre tests eller analyser.  Ønskes både udtagning af prøver samt facilitering/udførsel af tests og analyser, er der selvfølgelig også mulighed for det.


Eksempel

Et eksempel på en opgave, hvor der kan være behov for teknisk prøveudtagning, er opgaver, hvor man ønsker at bestemme betonens trykstyrke i en konstruktion. Ved trykprøvning af borekerner udtaget af en eksisterende konstruktion, er der krav til hvordan borekernerne udtages, for at de kan overholde kravene i prøvningsstandarden. Det drejer sig blandt andet om kernens højde-/diameterforhold samt stentilslagets størrelse i forhold til kernens diameter.

Når du hyrer Dansk Betonundersøgelse til teknisk prøveudtagning, er alt du som kunde behøver at tænke på, antallet og omfanget af prøver, der skal udtages. 


Er der alligevel behov for sparring i forbindelse med fastlæggelse af prøveomgang til bestemmelse af eksempelvis karakteristisk trykstyrke, så bistår vi selvfølgelig også gerne med det.


Ønsker du at vide mere om mulighederne for Teknisk Prøveudtagning eller ønsker du et uforpligtende tilbud på netop din opgave, så kontakt os via nedenstående link: