MEDARBEJDERE

CHRISTIAN BØGH JØNS NIELSEN

CIVILINGENIØR OG PARTNER

"Jeg er uddannet civilingeniør og har siden 2010 arbejdet med beton. I mit første job arbejdede jeg to år som entrepriseleder hos en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, hvor jeg deltog i opførelsen af tre nye motorvejsbroer for Vejdirektoratet. De to år som entrepriseleder gav mig et vigtigt indblik i de udførelsesmæssige aspekter ved betonarbejde.


I 2013 blev jeg ansat i betoncentret på Teknologisk Institut, hvor jeg arbejdede, indtil jeg i 2021 stiftede Dansk Betonundersøgelse.


Hos Teknologisk Institut arbejdede jeg med en bred vifte af opgaver inden for beton, dog med tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner som mit primære arbejdsområde. I den forbindelse har jeg opnået stor erfaring med eftersyn af bl.a. parkeringsanlæg, svømmehaller, facader, altaner, svalegange etc.


Sideløbende med arbejdet med tilstandsvurderinger har jeg i løbet af mine ca. 9 år hos Teknologisk Institut været involveret i flere udviklingsprojekter vedrørende altaner, herunder udarbejdelsen af en række vejledninger vedrørende altaneftersyn, hvoraf flere i dag kan findes på www.bygningsreglementet.dk."


Christian Bøgh Jøns Nielsen

Civilingeniør, Partner 


Mobil:                +45 5354 8010

Direkte mail:      cb@betonundersogelse.dkMorten Holten Petersen

MORTEN HOLTEN

PETERSEN

GEOLOG OG PARTNER

"Jeg er uddannet geolog og har siden 2004 arbejdet med undersøgelse af beton, mørtel og tilslag, samt tilstandsundersøgelse af betonkonstruktioner.


Før min indtrædelse i Dansk Betonundersøgelse i 2022, har jeg hararbejdet hos SEIR-materialeanalyse A/S, COWI A/S og de seneste 10 år på Teknologisk Instituts Betoncenter.


Årene har budt på talrige og spændende opgaver i både udlandet og i Danmark, heriblandt:


  • Rekonstruktion af historiske mørtler
  • Generel- og særeftersyn af infrastruktur (herunder Københavns Metro, Storebæltstunnellen og den Eurasiske tunnel i Istanbul mm.)
  • Kvalitetskontrol af betonen anvendt i Njalstårnet, København
  • Produktionskontrol af betonen til Femern bælt-forbindelsen.


Fællesnævneren for ovenstående opgaver har været, at de alle har været udsat for stor bevågenhed, men omdrejningspunktet for størstedelen af mine opgaver, har altid været tilstandsundersøgelser af små til mellemstore danske bygværker, hvilket er opgaver, der lægger op til tæt samarbejde med rådgivere, boligforeninger, forsikringsselskaber og private".


Morten Holten Petersen

Geolog, Partner 


Mobil:                +45 5364 5302

Direkte mail:      mhop@betonundersogelse.dk