Altaneftersyn

Få udført et kvalificeret eftersyn af dine altaner

I forlængelse af to altankollaps i hhv. 2016 (Falster) og 2020 (Kolding) er eftersyn af ældre betonaltaner for alvor kommet i fokus, hvilket blandt andet har affødt politiske overvejelser omkring at indføre en obligatorisk tilsynsordning for ældre betonaltaner, på linje med den man ser for ældre biler.

Foreløbig er det dog fortsat op til bygningsejeren at sikre, at ejendommens altaner er forsvarlige og sikre at færdes på.

Specialist i undersøgelse af altaner

For at kunne udføre en fyldestgørende tilstandsvurdering af en betonaltan, er det væsentligt både at have kendskab til konstruktioners statiske virkemåde, samt ikke mindst betons materialeegenskaber og nedbrydningsmekanismer. Altaneftersyn af ældre betonaltaner bør derfor altid udføres af personer med en byggeteknisk baggrund, som har erfaring med tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner.

Hos Dansk Betonundersøgelse er kontrol af altaner en kerneydelse, og vi udfører eftersyn af alle typer af altaner for både private og erhvervskunder.

Hvornår er det hensigtsmæssigt at få udført et altaneftersyn

Det kan være vanskeligt for menigmand at vurdere, hvornår det er tid til at få sine altaner kontrolleret. Som tommelfingerregel anbefaler vi, at alle altaner med en alder på 40 år eller opefter, som ikke for nyligt har fået udført et eftersyn, bliver undersøgt. Faktisk vil det aller bedste tidspunkt at få udført en grundig tilstandsundersøgelse af sine altaner på være, inden man begynder at se synlige skader i betonen.

Herved får man nemlig muligheden for at iværksætte levetidsforlængende vedligeholdelsesforanstaltninger i tide, hvilket ofte vil være langt billigere, end hvis man venter til skaderne er begyndt at opstå, og betonens tekniske levetid er ved at være opbrugt.

Skulle skaderne alligevel være begyndt at opstå, er det en god ide hurtigst muligt at få bestilt et professionelt eftersyn af sine altaner. I de fleste tilfælde er de synlige skader ikke tegn på, at altanernes sikkerhed er i fare, men de kan være et tegn på, at den tekniske levetid er ved at være opbrugt, og venter man for længe, kan det blive både vanskeligt og dyrt at bremse den igangværende skadesudvikling.

Hvad er vigtig at holde øje med på sin altan

Der er flere ting, som er væsentlige at holde øje med, hvis man har en ældre betonaltan, men oftest vil følgende skadestyper kunne indikere, at det vil være en god ide at få bestilt et professionelt altaneftersyn:

  • Afskalninger med blotlagte armeringsjern (ses ofte i undersiden af altaner).
  • Afskallende maling og hvide udfældninger i undersiden af altaner
  • Revner i betonen – særligt hvis disse har hvide eller rødbrune udfældninger i eller omkring sig.
  • Afskallende eller slidt membran på oversiden.
  • Revner omkring rækværkets fastgørelser til altan eller murværk

Såfremt man observerer en af ovenstående skadestyper, vil det være en god ide hurtigst muligt at kontakte et firma, som kan vurdere deres betydning for konstruktionen. Det er langt fra sikkert, at skader af denne type er af kritisk betydning for altanen, men en sådan vurdering vil altid skulle udføres af en sagkyndig.

Altaner med udliggerjern

Selvom der er flere skadestyper, som man kan holde øje med, og som tydeligt indikerer, at der foregår nedbrydning af betonen/armeringen i en betonaltan, så er der for én altantype nogle helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende.

Ældre altaner med udliggerjern er således en kritisk altantype, fordi nedbrydningen af de stålprofiler, som bærer altanpladen – de såkaldte udliggerjern – kan foregå skjult inde i facademuren, hvor en stor del af kræfterne samtidig er koncentreret.

Desværre har der i både 2016 og 2020 været episoder med denne altantype, hvor altanen er kollapset mens flere personer, har opholdt sig på den. Disse altankollapser har medført en stor politisk bevågenhed på denne altantype, og Bolig- og Planstyrelsen har iværksat flere informationskampagner, herunder udarbejdelsen af vejledninger, som har haft til formål at oplyse den almene befolkning omkring problematikken med denne altantype.

Det har ligeledes været op til overvejelse, om der skulle indføres en obligatorisk synsordning for denne altantype, men en sådan ordning er foreløbigt sparket til hjørne med argumentationen om, at den bliver for dyr at indføre.

Altaner af denne type er typisk opført i perioden 1890-1950, og har man sådan en altan, eller er man i tvivl om, hvorvidt det er sådan en altan man har, så anbefaler vi, at man får rekvireret et altaneftersyn hurtigst muligt.

Hvad får man ud af et eftersyn

Der er flere mulige outputs på et altaneftersyn, hvilket både afhænger af, hvad man som kunde ønsker at få ud af eftersynet, samt hvordan altanerne er konstrueret. Ønskes udelukkende en vurdering af altanernes aktuelle tilstand, så vil det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med en visuel besigtigelse.

Ønskes der derimod også en vurdering af risikoen for fremtidig udvikling af skader, samt udarbejdelse af en kvalificeret anbefaling til reparationsmetoder og etablering af levetidsforlængende foranstaltninger, så vil det altid være nødvendigt med destruktive indgreb, uanset hvordan altanen er konstrueret (gælder dog ikke for rene stålaltaner).

Destruktive indgreb vil typisk bestå i udboring af kerner til petrografisk analyse, hvilket kan suppleres med ophugninger til armering og/eller stålprofiler. Hos Dansk Betonundersøgelse bistår vi altid med en vurdering af, hvilken type undersøgelse, vi vil anbefale i det enkelte tilfælde, og vi udarbejder gladeligt et uforpligtende tilbud på hver enkelt opgave. Er du interesseret i at få udført et kvalificeret eftersyn af dine altaner, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag