Scanning med georadar

Ikke-destruktiv undersøgelse af betonkonstruktioner

Scanning af betonkonstruktioner med georadar er en ikke-destruktiv undersøgelsesmetode, som har mange anvendelsesmuligheder. De mest almindelige vil typisk være:

  • Armeringsscanning (placering og omfang)
  • Betonscanning med bestemmelse af lagtykkelser
  • Dæklagsmålinger
  • Lokalisering af indstøbningsdele
  • Scanning af huldæk for lokalisering af indkapslet vand

Armeringsscanning

Scanning med georadar er meget anvendelig til opgaver, hvor man ønsker at kortlægge armeringsforholdene i en betonkonstruktion. Opgaver af denne type udføres typisk, når man ønsker at udføre beregninger på ældre betonkonstruktioner, hvor der er tvivl om, hvordan konstruktionen er armeret. Scanning med georadar vil kunne anvendes til at bestemme armeringens placering, mens det vil være nødvendigt at udføre en mindre ophugning til armeringen for at bestemme dens dimension og type. Både scanning og ophugning vil være indeholdt i opgaven, når man får kortlagt armeringsforholdene i en betonkonstruktion af Dansk Betonundersøgelse. Georadaren har bl.a. den fordel i forhold til traditionelle armeringssøgere, at den kan registrere armering i dybder på op til 40-50 cm fra den overflade, der scannes på.

Bestemmelse af lagtykkelser

Scanning med georadar kan anvendes til at bestemme lagtykkelser af eksempelvis terrændæk, kældervægge, slidlag på gulve etc. Målingerne vil kræve, at der på bagsiden af det lag, som lagtykkelsen ønskes bestemt på, findes et materiale med signifikant anderledes egenskaber end betonen – eksempelvis luft, isolering, lyddug eller lignende. Hvis et slidlag eksempelvis er udlagt direkte på beton, vil det ofte ikke være muligt at bestemme lagtykkelsen ved scanning (med mindre slidlaget mangler vedhæftning til betonen).
Da signalet fra georadaren vil vandre i betonen med forskellige hastigheder afhængig af betonens tæthed og fugtindhold, vil lagtykkelsesmålinger typisk skulle kalibreres for at opnå størst mulig præcision.

Dæklagsmålinger

Scanning med georadar er et effektivt redskab til udførelse af dæklagsmålinger, idet der kan opnås en stor mængde data på forholdsvis kort tid. Som med lagtykkelsesmålingerne vil det dog være nødvendigt at kalibrere målingerne i et punkt med kendt dæklag, for at opnå den størst mulige præcision af målingerne.

Scanning af huldæk for lokalisering af indkapslet vand

Selvom der normalt træffes foranstaltninger for at sikre, at huldæk ikke indbygges med indkapslet vand i kanalerne, sker det alligevel i ny og næ, hvorfor der kan være behov for at udføre scanning af huldækkene med henblik på at lokalisere kanaler med indkapslet vand. Scanningen vil normalt skulle udføres fra huldækkenes undersider, idet det herved er muligt at scanne direkte på overgangen mellem beton og vand.

Lokalisering af indstøbningsdele

Foruden armering kan georadaren også anvendes til at lokalisere andre indstøbningsdele, hvis materialeegenskaber adskiller sig fra betons. Eksempler herpå kan være korrugerede rør, injektions-bokse, jordspyd, gulvvarmeslanger etc.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag